Avís Legal correu electrònic

Clàusula de protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que el responsable del tractament és EMAP, amb domicili a l’Edifici El Planell situat al poble de Pal, La Massana i al telèfon +376 878 000.  Podeu contactar amb el Delegat de protecció de dades dirigint-vos a dpo_pa@vallnord.com. Les finalitats del tractament de dades són: enviament d’informació, resposta a consultes rebudes, manteniment i gestió de la relació comercial i/o professional.

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui podrà dirigir-se mitjançant el correu dpo_pa@vallnord.com. També comptem amb un representant a la Unió Europea en matèria de protecció de dades, COMPLIANCE GAP MITIGATION S.L. (domiciliada a Espanya), amb qui pot contactar mitjançant els telèfons (+34) 917589441 i (+34) 915482701, o bé (preferentment) mitjançant el correu emap@compliancegapmitigation.com.

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació. Amb caràcter general, no es comunicaran dades personals a tercers, excepte que existeixi una obligació legal. La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita enviada per correu electrònic a l’adreça dpo_pa@vallnord.com.

 

Definició

La llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals preveu que quan recollim dades hem d’informar els interessats sobre aquest tractament. La clàusula de protecció de dades per adjuntar com a signatura als correus electrònics és un text que ha d’aparèixer a tots els correus electrònics sortints (tant reenviaments, com respostes o correus nous) i ha de contenir la informació que preveu la normativa. Cal recordar a més que sempre que s’envien correus electrònics a més d’una adreça electrònica, tots els comptes als quals vagi dirigit hauran d’anar al camp CCO (amb còpia oculta), i sempre que s’enviïn correus electrònics amb documents que continguin dades sensibles (historials clíniques, dades de salut, raça, sexe, afiliació sindical…), aquests documents hauran d’anar xifrats amb una contrasenya d’obertura. Finalment, en el cas d’enviar publicitat comercial via correu electrònic s’haurà de demanar el consentiment exprés de cada client o pre-client per poder fer servir les seves dades amb aquesta finalitat publicitària. En aquests casos, serà necessari disposar del consentiment previ, lliure, específic i inequívoc per a l’enviament de correus publicitaris o promocionals, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa perquè el consentiment sigui vàlid i s’haurà d’incloure aquesta finalitat a la clàusula. El model presentat aquí és un model genèric, sense consentiment, ni preveu transferències internacionals, ni cessions, ni elaboració de perfils. En cas d’efectuar aquestes actuacions, s’haurà d’incorporar la informació corresponent dins del text. Recordem que, en cas que les dades no s’hagin obtingut del mateix interessat, caldrà afegir l’origen de les dades i les categories d’interessats.